Przejdź do treści

Pomoc

Moje dane

W pozycji menu możesz zapoznać się z zapisanymi w systemie danymi takimi jak:

  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • skrytka ePUAP
  • drugie imię
  • e-mail
  • data urodzenia
  • numer dowodu osobistego
  • NIP
  • adres zamieszkania
  • adres korespondencyjny
  • numer telefonu
  • imię matki
  • imię ojca
  • nazwisko rodowe
  • nr telefonu stacjonarnego
  • nr telefonu komórkowego
  • numer konta bankowego

Przy zaznaczeniu opcji dotyczących wypełnienia danych dla firmy, dane te również będą możliwe do wprowadzenia.

W zakładce tej istnieje także opcja utworzenia hasła dostępowego do logowania standardowego do portalu, a także zmiany tego hasła. Dane możesz modyfikować i zapisywać w celu uzupełnienia automatycznie danych w wysyłanych formularzach.

W zakładce Oświadczenia

można sprawdzić stan aktualnie zaakceptowanych oświadczeń jak i historię zmian , oraz przejść do ich edycji wybierając 

Po wybraniu opcji użytkownik otrzyma informację o stanie przesłanych przez siebie zgód jak również historię ich zmian wraz z każdym przesłanym oświadczeniem.


Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.